#EwangeliarzOP ll 9 lipca 2019 ll Mt 9, 32-38Views:11929|Rating:4.98|View Time:1:41Minutes|Likes:669|Dislikes:3
#Ewangeliarz #WojciechJędrzejewskiOP

Codzienny komentarz do Ewangelii o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP.
_______________________________________

Ewangelia (Mt 9, 32-38)

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

________________________________________

Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:

Można nas również znaleźć na Facebooku:

Tu nas można wesprzeć:

_______________________________________

Wenn ich Papst wäre, würde ich verordnen, damit alle Nonnen, die in verschiedenen apostolischen Orden sind, ihre Arbeitsstellen als Köchinnen, als Putzfrauen, als Frauen, die Wäsche für Bischöfe und Pfarrer machen, verlassen und gehen, um das Evangelium zu verkünden. Heute sehen wir Jesus, der sehr beschäftigt ist, der mit dem Verkünden beschäftigt ist, mit dem direkten Verkünden. Er geht durch die Straßen, er besucht Dörfer. Er ist ununterbrochen unterwegs, um das Reich der Liebe zu verkünden, das sich unter uns befindet. Es schreit zum Himmel. Wenn es so viele Menschen gibt, die nach dem Wort Gottes hungrig sind, und so viele, die zum Verkünden berufen sind, immer noch mit administrativen Sachen beschäftigt sind, wofür man Firmen oder Menschen beschäftigen kann, die es machen wollen. Wir beschäftigen uns in der Kirche mit so vielen überflüssigen Sachen, anstatt das Evangelium zu verkünden.