The Seven Years War and the Great Awakening: Crash Course US History #5Views:3154020|Rating:4.85|View Time:10:40Minutes|Likes:22968|Dislikes:713
In which John Green teaches you about the beginnings of the American Revolution in a video titled The Seven Years War. Confusing? Maybe. John argues that the Seven Years War, which is often called the French and Indian War in the US, laid a lot of the groundwork for the Revolution. More confusing? Why does this war have two names? Why were the French and Indians fighting each other? The Seven Years war was actually a global war that went on for nine years. I think I’m having trouble making this clear. Anyway, the part of this global war that happened in North America was the French and Indian War. The French and Indian tribes were the force opposing the British, so that’s the name that stuck. Let’s get away from this war, as it makes my head hurt. Other stuff was going on in the colonies in the 18th century that primed the people for revolution. One was the Great Awakening. Religious revival was sweeping the country, introducing new ideas about religion and how it should be practiced. At the same time thinkers like John Locke were rethinking the relationship between rulers and the ruled. So in this highly charged atmosphere, you can just imagine what would happen if the crown started trying to exert more control over the colonies. The colonists would probably just rise up, right? We’ll see what happens next week.

Read the Mystery Document in its entirety in the Minutes of the Provincial Province of Pennsylvania Vol. IX:

Hey teachers and students – Check out CommonLit’s free collection of reading passages and curriculum resources to learn more about the events of this episode. Learn about how the European struggle for dominance throughout the French and Indian War impacted natives in North America:

Follow us!
@thecrashcourse
@realjohngreen
@crashcoursestan
@raoulmeyer
@saysdanica
@thoughtbubbler

Like us!

Look at this!
thecrashcourse.tumblr.com Support CrashCourse on Patreon:

Hej jeg hedder John Green og det her er Crash Course U.S. History Og i dag skal vi tale om de begivenheder, der førte til de begivenheder, der førte til Den Amerikanske Revolution. Vi begynder med Syvårskrigen, som Crash Course fans vil huske, at Winston Churchill refererede til, som "den første verdenskrig". Amerikanerne kaldte den Den Fransk-indianske Krig. Og Preusserne kaldte den Den 3. Silesianske Krig. Svenskerne kaldte den Den Pommerske Krig. I dag vil vi blot kalde den Syvårskrigen, fordi den varede 9 år… Så, her hos Crash Course ser vi bredt på historien. Og hellere end at tale om de små detaljer i krige, forsøger vi at fokusere på de vigtige ting: Årsager, effekt, alle steder hvor Vladimir Putin kunne dukke op og teacup kittens. Og hvad årsager angår handlede Syvårskrigen, som de fleste krige, om økonomi. Mr. Green! Mr. Green! Er det her økonomi-undervisning? For det husker jeg ikke at have meldt mig til. Ja. Det her er økonomi-undervisning – mig-fra-fortiden. Det er økonomi og religion og psykologi og antropologi og astronomi og, og fysik og økologi og litteratur. Det er det fantastiske ved historie. Man kan putte fortiden ned i små bokse, som man kan studere 50 minutter om dagen indtil klokken ringer. Man kan ikke adskille det der skete fra hvad folk ville og troede på og satte pris på. Så.. Merkantilisme var den førende økonomiske teori i det britiske emperium i det 18. århundrede. For mens Adam Smith og David Ricardo snakkede om fri handel og økonomisk liberalisme, i 1750 lyttede ingen rigtigt efter. Merkantilisme var stort set ideen om, at regeringen skulle regulere økonomien for at øge den nationale gennemslagskraft. Dette inkluderede at opmuntre lokal produktion, gennem fastsatte priser og monopoler og desuden at forsøge at sikre en favorabel balance i handelen. Og kolonier var en genial måde at skabe denne favorable handelsbalance, da de både producerede råmaterialer og købte de færdige varer, lavet af disse råmaterialer tilbage. Så, for at det skulle fungere, må man altid have mere og mere land, så man kan få flere råmaterialer og flere kolonister til at købe de færdige varer. Det er forresten vigtigt at huske slaveriets centrale rolle i denne koloniale økonomi. Jeg mener, de vigtigste koloniale handelsvarer var tobak og sukker. og begge disse afgrøder var stærkt afhængige af slavearbejde. Og slaverne selv var en central handelsvarer i den såkaldte Trekantshandel mellem Europa, Afrika og kolonierne. Som en historiker formulerede det: "Væksten og velstanden i det spirende frie koloniale Britisk Amerikanske samfund blev opnået som et resultat af slavearbejde." Så, Storbritanniens største rival i det 18. århundrede var Frankrig. På papiret havde spanierne et større imperie i Nordamerika. Og de havde ihvertfald været der længere tid. Men deres imperie var ret sparsomt beboet. Rent faktisk havde Los Angeles, den mest folkerige by i 1800, i Spansk Californien en befolkning på 300 og kun 17 veje. De franske kolonier var betydeligt tættere befolket. Alligevel var der, i 1750, kun omkring 65.000 franske kolonister, de fleste af dem i St. Lawrence River Valley og deromkring Jeg ved ikke. Måske var det et sted herovre. Det her er ikke et vildt detaljeret kort. Og derudover kigger jeg ikke på det. Men franskmændene bevægede sig ind i Mississippi og Ohia River Valleys og dannede alliancer med de amerikanske indianere der i et forsøg på at dominere pels og dyrehudshandelen. Og det viste sig problematisk Så.. Krige har sædvanligvis komplicerede årsager, og det er meget sjældent at vi kan pege på én ting som gør dem uundgåelige. Heldigvis er Syvårskrigen undtagelsen til den regel. Stan, jeg tror, at jeg lige brugte ordet "undtagelse", hvilket betyder at det er tid til en "Mongol-tage." De hørte vidst at der var en undtagelse i denne by Så, i 1749, gav Virginias guvenør et enormt landområde til noget der hed Ohio kompagniet, hvilket i bund og grund var et ejendomsudviklingsfirma designet til at hjælpe guvernørens venner. De indfødte amerikanere og deres franske støtter mente at dette var dårlige stil, fordi de mente at de havde ret til landet. Så Ohio kompagniet bad franskmændene om at anerkende deres rettigheder til landet, og franskmændene var sådan "Non". Lad os gå over til Tankeboblen. De egentlige kampe begyndte, da briterne, eller mere præcist de britiske kolonister anført af en 21-årig milits oberst kaldet George Washington – Ja, DEN George Washington – prøvede at smide franskmændene ud af de forter de var ved at bygge i den vestlige del af Pennsylvania. Det første forsøg i 1754 var en katastrofe. Washington byggede og forlod så fortet med det ironiske navn Fort Necessity og tabte samtidig en tredjedel af sine mænd. Dette efterfulgtes af det ligeså mislykkede angreb på Fort Duquesne, som nu ligger i centrum af Pittsburgh, hvor franskmændene og indianerne tæskede briterne og dræbte to tredjedele af general Braddocks styrker, og også general Braddock Det gik ikke meget bedre for briterne de næste to år, selvom det dog lykkedes dem at tage kontrol over dele af Nova Scotia og smide mere end 11.000 fransk-acadians ud, hvoraf mange af dem døde i hvad der er blevet kaldt "Udvisningen". En del af dem der ikke døde endte i Louisiana og blev Cajunere. Men nok om det. Lykken begyndte at vende for briterne i 1759, da de erobrede det franske Fort Duquesne – endelig – Ticonderoga og Louisbourg. Den største sejr af dem alle kom i september, da briterne bankede franskmændene på Abrahams stepper nær Quebec. Montral overgav sig året efter. De næste slag er ikke vigtige, medmindre man var med i dem. Og jeg er sikker på at man kan regne med at entusiaster vil udfylde hullerne i kommentarfeltet. Men det er tilstrækkeligt at sige, at briterne var sejrrige i Nordamerika, Caribien, Europa og så langt væk som i Indien. Krigen fortsatte officielt i over tre år og endte med traktaten i Paris 1763. Tak, Tankeboble. Så. Det mest åbenlyse resultat af krigen var territoriale ændringer, særligt i de grønne dele af ikke-Amerika. Og selvom Storbritannien vandt krigen trak de givetvis den korte ende af det territoriale strå. I overensstemmelse med vilkårene for fredsaftalen i Paris, fik Storbritannien Canada fra Frankrig og Florida fra Spanien. Til gengæld fik Frankrig Guadalupe og Martinique: Caribiske sukker-øer, som var meget mere værdifulde, ihvertfald økonomiske set, end Canada — Beklager Canada, men hvis I vil være værdifulde, så dyrk noget sukker. Og ikke sukkerroer, Canada. Rigtig sukker. Og Spanien fik Cuba med dets enorme sukkerhandel, samt Filipinerne, der ligger i nærheden af Kina, hvilket var meget mere værdifuldt end Florida. Jeg mener: på det tidspunkt havde Florida ikke engang Disney World. Det havde istedet Gul Feber. Men de virkelige tabere i krigen var ikke briterne eller spanierne eller franskmændene, men de indfødte amerikanere. Omfordelingen af territorierne betød, at franskmændene røg ud af Mississippi og Ohia flodens dale. Og de amerikanske indianerne var efterladt med briterne, som var rimelig nedern ;). Og i takt med at briterne bevægede sig vestpå, følte de indfødte amerikanske indianere sig nødsaget til at kæmpe imod. Åh, er det tid til Mysteriedokumentet? Reglerne her er simple. Hvis jeg tager fejl af forfatteren til Mysteriedokumentet, vil jeg få stød. Hvis jeg har ret, vil I få stød – af min viden om 1800-tals primære kilder. Okay. Så går det løs: "Vi forestiller os ydmygt, at det er i modsætning til reglerne for god politik og ekstremt farligt for vores yderområder, at tillade indianere, af hvilken som helst stamme, at leve indenfor de beboede områder af denne provins, mens vi er engageret i en indiansk krig, da erfaring har lært os, at de alle er perfide, og deres krav på frihed og uafhængighed gør det sandsynligt for dem, at fungere som spioner og at støtte og give informationer til vores fjender, og at give dem provisioner og krigsdepoter. Til denne fatale samkvem mellem vores foregivne venner og åbenlyse fjender må vi tilskrive de størst tænkelige plyndringer og mord, som blev begået i forbindelse med denne og den sidste indianske krig. Vi beder derfor til, at denne klage tages til efterretning og afhjælpes –" Det er nok! Normalt ved du det eller ikke. Og jeg ved det ikke. Forfatteren er tydeligvis ikke indianer. Første person flertalsformen giver mig den tanke, at forfatteren formentlig ikke er en enkeltperson, hvilket gør det sværere. Vi får tydeligvis indtryk af spændingerne mellem kolonisterne og de indfødte amerikanere i grænselandet. Men hvem skriver omkring disse spændinger? Jeg aner det simpelthen ikke Stan, du får muligheden for at chokere mig. Hvem er det? Er det seriøst? Jeg har jo sagt, at det skal være et individ! Fint… Så, efter Syvårskrigens afslutning organiserede de amerikanske indianere et væbnet oprør. I 1763 startede indianere, primært fra Ottowa og Delaware stammerne, det der skulle blive kendt som Pontiacs oprør. Nu var det selvfølgelig sådan, at oprøret i sidste ende mislykkedes med at fravriste briternes overherredømme, men de indfødte amerikanere lykkedes med at belejre Detroit og dræbe hundredevis af nybyggere. Og det overbeviste briterne om, at hvis de ønskede at undgå fremtidige konflikter, måtte de sætte farten ned på kolonisternes bosættelser i territorierene. Så det britiske parlament offentliggjorde "The Proclamation Line" af 1763, der forbød bosættelser vest for Appalacherne og forbeholdt det territorium for indianerne. Det lyder jo som en fornuftig politik, indtil man husker på, at de britiske kolonister lige havde kæmpet i en krig for at få ret til at slå sig ned i selvsamme territorium. Så nybyggerne valgte at ignorere "the Proclamation Line" og gik igang med bosættelsen. Det andet store resultat af Syvårskrigen var, at den lagde fundamentet til Den Amerikanske Revolution. Jeg mener bare, man har lige set kolonister ignorere det britiske parlament. Det taler vi mere om næste uge. Men omkring slutningen på Syvårskrigen var nye ideer som fx republikanisme begyndt at blomstre i kolonierne. Republikanisme handlede oprindeligt om at støtte en regering uden en konge, men i kolonierne kom det i sidste ende til at betyde noget mere. De mente ikke, at alle mennesker var lige. Republikanere mente, at kun borgere med fast ejendom besad "dyder" som i det 18. århundrede blev defineret, ikke som at være moralsk god – men som viljen til at underordne ens personlige interesser for den almenvældets interesse. Denne type republikanisme trak indspiration fra et romersk ideal. Bare uden, du ved, alt det med at stikke Cæcar ned og togaer. Stan, jeg ville ønske at du lod være. Og en andet type politisk filosofi voksede ud af ideerne, som i det 18. århundrede blev kaldt "liberalisme". For klassiske liberalister var statens vigtigste opgave at beskytte borgernes naturlige rettigheder, som af John Locke blev defineret som liv, frihed og ejedom. For liberale som Locke var regeringer et resultat af en social kontrakt, hvorigennem individer opgav noget af deres frihed til gengæld for en regering som beskyttede deres naturlige rettigheder. Så, republikanisme og liberalisme underminerede de traditionelle politiske autoriteter. Hvilket også var tilfældet for den "Store Vækkelse", hvori amerikanerne gik fra at være meget religiøse til at være ekstremt religiøse. Den Store Vækkelse fandt sted i de første årtier af det 18. århundrede og det var en genoplivning af den religiøse fornemmelse, som fik energi fra vækkelsesmøder og introduktionen af nye trosretninger. I første del af det 17. århundrede var de fleste engelske kolonister anglikanere, medmindre de medregner de katolikker der styrede Maryland. Men da "Den store vækkelse" indtraf var der ligeledes presbyterianere, baptister og metodister. Oh my! Selv de gamle menigheders kirker blev udfordret af det såkaldte "New Light" prædikanter der lagde mindre vægt på skæbnebestemmelser og mere på individets oplevelse af frelse eller genfødsel. Så religion blev mere følelsesladet i kolonierne, specielt efter ankomsten af den engelske George Whitefield, der tog på prædike tour fra 1739 til 1741. Hovedbudskabet i hans prædikener var, at mennesker kun skulle angre for at undgå fortabelsens rædsler og blive frelst. Og han troede på, at frelse skulle findes indeni hverenkelt individ. Det er værd at bemærke at denne vækst af religiøs iver ikke var begrænset til Amerika eller endda til kristendommen. Wahhabismen, den islamiske reformbevægelse for eksempel, som stadig er tæt knyttet til Saudi Arabien, begyndte i Mellemøsten omkring det samme tidspunkt. Så en af nøglerne til den Amerikanske Revolution var sammenbruddet i forhold til respekt for autoriteter. Og dette var næret dels af økonomi og dels af politiske filosofier der underminerede virkningfuldheden af at blive regeret langvejsfra, og dels af religiøse vækkelser, der kritiserede ikke kun kirkelige hierarkier, men også andre aspekter af det koloniale samfund. Jeg mener bare, hvis folk ville gå så langt som at kritisere deres religiøse leder og etablerede religiøse normer, er det så, så mærkeligt at de kunne finde på at kritisere handlinger udført af et parlament, der arbejder et ocean derfra? Det finder vi ud af næste uge. Tak fordi I så med. Crash Course er produceret og instrueret af Stan Muller. Vores manuskript supervisor er Meredith Danko. Showet er skrevet af min historielærer fra gymnasiet Raoul Meyer og af mig. Vores associate producer er Danica Johnson. Og vores grafiske hold er "Thought Bubble". Hvis I har spørgsmål til dagens video, kan I stille dem i kommentarene, hvor de vil blive besvaret af vores holds historikere. Tak fordi i så Crash Course Og som vi siger i min hjemby: Glem ikke at være awesome!